09.10.2006. godine u prostorijama opštine Kruševac, u organizaciji Načelnika Rasinskog Okruga Branimira Trajkovića održan je sastanak posvećen rešavanju problema zagadjenosti reke Pepeljuše.

Branimir Trajković, načelnik Rasinskog okruga


Sastanku su pored Branimimira Trajkovića i Jovac Dejana, prisusvovali i : Jugoslav Stajkovac - predsednik opštine Aleksandrovac, Mihajlo - Mića Petković - zamenik direktora Zavoda za Zdrastvenu zaštitu Kruševac, Branislava Živković -  načelnik vodoprivredne inspekcije Morava  Jug sa sedištem u Nišu, Dragoslav Djordjević - vodoprivredni inspektor, republički ekološki inspektor Ljiljana Marjanović, opštinski inspektori opština Kruševac - Vesna Tasić i Aleksandrovac - Milena Kovačević i  predstavnici mesnih zajednica pored reke Pepeljuše: Vukan Petrović iz Žabare, Obradović Ljubodrag i Miljković Dragan  iz Trebotina, Milorad Jevrić iz Pepeljevca i drugi.


Jugoslav Stajkovac, presednik opštine Aleksandrovac
i opštinski ekološki inspektor za Aleksandrovac - Milena Kovačević

Kako je konstantovano da je reka Pepeljuša izuzetno zagadjenja, a da se koristi za polivanje bašta, zaključak sa sastanka je da se protiv zagadjivača od strane nadležnih inspekcijskih službi preduzimaju zakonom propisane mere, da se osnuje ekološko udruženje *PEPELJUŠA* i da su učine svi potrebni napori da se stanje sanira.


Mihajlo Petković, Vesna Tasić i Ljiljana Marjanović


Branislav Živković i Dragoslav Djordjević


Predstavnici Mesnih Zajednica Žabare-Trebotin i Pepeljevac
Dragan Miljković i Milorad Jevrić

ZAKLJUČCI:

1. Opšta konstatacija je da je situacija u pogledu ekološkog stanja reke Pepeljuše nepodnošljiva.

2. Obavezuju se svi nadležni državni organi, kao i organi lokalne samouprave na preduzimanje svih mera iz ovira svoje nadležnosti.

3. U pogledu kontrolisanih subjekata, tamo gde mere prevencije nisu dale rezultate primeniti represiju.

4. Podržava se ideja za formiranje ekološkog udruženja gradjnja *PEPELJUŠA*

5. Da opština Aleksandrovac podnese zahtev za izradu generalnog projekta za odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda.