foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Predsednik opštine Kruševac Dragan Azdejković, sa svojim saradnicima Svetlanom Djurdjević - upravnikom KPZ Kruševac i Lazarević Slobodanom, presednikom skupštinske komisije opštine Kruševac za Mesne Zajednice, 20 juna 2007. godine u maloj sali opštine primio je predstavnike Kulturno umetničkih društava opštine Kruševac, koji ove 2007. godine učestvuju na Takmičenju sela.

U opširnom izlaganju Predsednik opštine sa prisutnim predstavnicima KUD-ova zahvalio na dosadašnjem radu na očuvanju i razvoju kulture, pre svega u selima opštine Kruševac i obećao da će opština Kruševac u narednim danima izdvojiti za svako društvo koje ove godine učestvuje na takmičenju sela po 100.000,00 dinara. Navedena sredstva će se narednih dana prebaciti na žiro račune Kulturno-umetničkih društava, a preko KPZ Kruševac.

Predsednik Opštine Kruševac Dragan Azdejković(u sredini), sa
saradnicima Djurdjević Svetlanom i Lazarević Slobodanom 


Ljubodrag Obradović (prvi sleva) je predložio da se izdvoje značajnija finansijska sredstva i da se svake godine u potpunosti rekonstruiše po jedan Dom Kulture na selu. Predsednik je rekao da je ta ideja prihvatljiva, ali da ne treba očekivati da se svi Domovi Kulture na selu rekonstruišu jedne godine.


Užarević Lidija, (prva sdesna) predsednik upravnog odbora KPZ
 Kruševac sa svojim saradnikom iz KUD-a *Stanislav Binički*
 iz Jasike


Djurdjević Svetlana upravnik KPZ Kruševac i Slobodan Lazarević
predsednik opštinske komisije  za selo


Milisav Pavlović, odbornik opštine Kruševac
sa saradnikom iz KUD-a Padež


Dejan Jovanović iz Bele Vode, Dragiša Vučković iz Zdravinja,
Mikica Rakić iz Konjuha i ...Posetioci sa pažnjom prate izlaganje predsednika opštine


Prijem je bio izuzetno posećen