foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ХИТ ВИДЕО

ПРЕТРАГА САДРЖАЈА

Недавно је у Швајцарској обележена петогодишњица постојања УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ПИСАЦА ШВАЈЦАРСКЕ и том приликом је промовисан:

БИЛТЕН 2003 - 2008

УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ПИСАЦА ШВАЈЦАРСКЕ. 

Погледајте изводе из Билтена...

 

УВОД

УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ ПИСАЦА ШВАЈЦАРСКЕ основано је усвајањем СТАТУТА на оснивачкој скупштини удружења одржаној 14.03.2003. године у Дибендорфу – Цирих.

Том састанку чланова изборне скупштине Удружења српских писаца Швајцарске су присуствовали госпођа Ружа Павловић, члан Удружења књижевника Србије и Слободан Ракетић, тада председник Удружења књижевника Србије. Они су напоменули да ће то бити нова секција Удружења књижевника Србије, попут секција у Немачкој, Аустрији, Канади, пожелевши, на крају успешан рад и добру међусобну сарадњу у будућности. Изражена је жеља да се помогне удружењу саветима и сугестијама, да што боље обавља своју улогу у ширењу и популарисању писане речи, стваралаштва и уопште писмености међу српским народом у Швајцарској.

 

 

На Скупштини одржаној следеће 2004. године удружење је наставило свој развој: донели смо одлуку о печату удружења, меморандуму, и отварању личног жиро рачуна.

Почетак рада је био тежак, јер почели смо са 411 франака и 17 чланова, али ентузијазам који нас је водио, читаоцима је даривао четири дивне књиге *ЗАВЕШТАЊА* за 2005, 2006, 2007 и 2008 годину и безброј дивних песничко-књижевних сусрета протканих дивном музиком и још дивнијим дружењима чланова и гостију.

Удружење окупља српске ствараоце, који се баве књижевним радом и све пријатеље писане речи, ради узајамног помагања, узајамне критике, узајамног представљања, сарадње са културним установама, како у Швајцарској тако и у отаџбини, ради заједничког издавања и превођења текстова и књига...

У књижевном стваралаштву и дружењу увели смо принцип је да се нико не руководи политичко-страначким задацима, већ искључиво уметничким и пријатељским резонима.

Удружење у свом раду користи разне форме рада у циљу остваривања свог задатка, као што су: састанци и предавања; књижевне вечери; организација промоције књига чланова удружења; групна гостовања; гостовања књижевника из отаџбине; расписује конкурс за класификацију квалитета књижевног стваралаштва и избор најбољих радова; бави се издавачком делатношћу; као и другим облицима рада према могућностима и жељама чланова.

Статутом удружења дефинисани су задаци скупштине: одређује смерницу за рад удружења, усваја годишњи план рада, разматра извештај о раду и финансијски извештај, распоређује средства удружења и одређује висину чланарине, бира и разрешује чланове, бира и разрешава књижевну управу удружења, додељује почасно чланстсво у удружењу, решава о жалбама удружења, мења и допуњава статут удружења, разматра и допуњава правилнике које је у медјувремену донела књижевна управа удружења, одлучује о свим другим важним питањима...

Како овај билтен радим на основу сећања и неких записа које поседујем, унапред се извињавим ако сам неког уваженог колегу писца или неку важну чињеницу пропустила да поменем.

2003. година

Књижевно дружење ауторског круга из Швајцарске почело је 2003 године.У њему су активни чланови били Сава Ивић, Ивана Никодијевић, Драгомир Јонашковић, Милка Велкер Пантић, Братислав Живуловић, Кнежевић и Стојчевски - Радовановић.

Можда је био још неко, али ја за то нисам тада, у том моменту знала. Сећам се да сам и ја исте године приступила том ауторском кругу. Било је то у музичком клубу „Дионис“ у Цириху 01.11.2003. године. Први пут сам била у ситуацији да прочитам своје стихове пред ауторима који су показали велику пажњу и наградили ме дугим аплаузом. Мојој срећи није било краја.

Из тог ауторског круга поникла је жеља за оснивањем Удружења српских писаца у Швајцарској, тако да је 14.12.2003. године у Дибендорфу – Цирих и званично одржана оснивачка скипштина.

За првог председник удружења је изабран Јовица Михајловић, а у радно председништво су ушли: Жељко Кнежевић, Горан Ивановић, Биљана Михајловић, Братислав Живуловић, Драгољуб Јонашковић, Сава Гајић-Ивић, Милка - Велкер Пантић, Миодраг Тасић, Драгица Ђорђић, Ивана Никодијевић и Миодраг Лукић.

Удружење је имало око 17 чланова.

Исте године смо урадили и Статут Удружења српских писаца Швајцарске који у себи садрже следећи основне детаље:

  1. назив и седиште Удружења

  2. - задаци удружења,

  3. - форме рада.

Такође смо урадили свој печат.

 

2004.година

Великим залагањем господина Јовице Михајловића у овој години смо имали изузетно богату активност и пуно радних састанака.

Конституисано је и ново председништво. Преседник је и даље био Јовица Михајловић, заменик Марко Ружичић, секретар Латинка Ђорђевић, потпарол Миодраг Лукић и чланови: Сава Гајић-Ивић, Биљана Михајловић, Драгица Ђорђић, Милка Кајганић, Светозар Марковић и Горан Ивановић. Надзорни одбор су чинили господин Драгољуб Јонашковић и господин Миодраг Тасић.

Првобитна одлука о чланарини нашег удрушења је била 20 франака. Тако да смо у 2004 годину ушли са 412 франака. Ове године изгласано је да чланарина буде 50 франака. У овој години такође можемо да се похвалимо и отварањем сопственог жиро рачуна.

 

2005. година

У 2005 години је радио исти управни одбор као и прошле 2004. године. Ова година је обележена израдом чланских карата на захвалност Братислава Живуловића и Јовице Михајловића. Такође је осмишљен и одштампан меморандум Удружења који и дан данас осцилира веома добро и уважено.

Најлепши тренутак је био израда првог нашег Зборника. Тада смо га крстили именом "Завестања 2005". Ово име је већ препознатљиво код нас и у свету. Мењају се само године а назив Завештања увек је остајао исти и траје и дан данас, а и надаље ће опстајати јер је тако зацртано у нашем правилнику, а и у нашим срцима.

И тако, на предлог Миодрага Тасића и Јовице Михајловића и уз подршку радног председништва изабрана је радна група за обраду материјала. Њу су чинили: господин Горан С. Ивановић, Драгица Ђорђић и Сава Гајић Ивић. Уредник ове књиге је био Мићо Јелић Грновић, који је уједно обавио и посао рецензента.Књига је одштампана у Шабцу 2005. године.

У чланство нашег Удружења ове 2005. године смо примили и Швајцарског писца Wolframa Franka као почасног члана нашег удружења, тако да смо имали 24 члана и то: Биљана Завишић, Богица Јевтић, Wolfram Frank, Горан Ивановић, Гојко Марић, Драгана Недовић, Драгица Ђорђић, Драгољуб Јонашковић, Ивана Никодијевић, Јовица Михајловић, Латинка Ђорђевић, Лепа Симић, Марко Љ. Ружичић, Миодраг Лукић, Миодраг Тасић, Милка Welker-Пантић, Милена Вукоје Стаменковић, Милош С. Миличић, Радован Недовић, Сава Гајић- Ивић, Светозар Марковић, Славица Андјелковић.

Исте 2005. године смо изабрали господина Зденка Нинковића за маркетинг, тако да смо од њега имали веома велике користи у рекламирању и продаји наших књига. Члан нашег удружења је био од првог дана и Горан Тодић и Славица Плавшић. Ове године је такодје примљен Швајцарски писац Frajzinger као почасни гост.

2005. година је била веома плодоносна и лепе ствари су се у њој десиле. Пуно наступања и промоција нашег првог Зборника. Велика активност на свим пољима наших чланова Удружења. Лукић Миодраг, Латинка Ђорђевић и Горан Ивановић у Берну билу су главни чланови комисије за одабир најбољег рецитатора у Швајцарској. Организовање дечијих представа било је веома успешно. Излазак књиге Братислава Живуловића и Драгољуба Јонашковића. И поред свих трошкова, промоција, годишње скупштине, дружења преко године, ми смо ову годину завршили успешно. Финансијски извештај је био позитиван , на жиро рачуну смо имали 855,80 франака.

 

2006 година

2006 година је прошла у раду и залагању новог председништва. На годишњој скупштини у фебруару 2006 године изабрано је ново председништво у саставу: председник - Марко Ружичић, потпарол - Светозар Марковић, секретар- Латинка Ђорђевић, маркетинг - Зденко Нинковић и чланови: Лепа Симић, Милена Вукоја - Стаменковић, Сава Гајић-Ивић, Биљана Михајловић, Миодраг Лукић, Ивана Никодијевић.

Ове године је наш бивши председник изабран за координирајућег члана између нас у дијаспори и Министарства за културу , на релацији Цирих - Београд.

Било је лепих промоција новоизашлих књига Саве Гајић - Ивић, Миодрага Лукића, Иване Никодијевић...

Као и прошла, тако и овагодина је обележена изласком нашег Зборника *Завештања 2006*.

Уредник је био Марко Ружичић, а рецезент и лектор књижевник Ненад Радош. Књига је штампана у Шабцу.

У овом зборнику заступљено је 27 писаца, међу којима и неколико врло младих аутора. Сви су, не само испољили свој таленат, него су направили и мост између туђине и домовине. У овој књизи су били заступљени радови прозних писаца, Миодрага Лукића, Милке Welker- Пантић, Драгољуба Јонашковића, Јовице Михајловића, Миодрага Тасића као и Wolfram Franka.

Велики део посла у сређивању материјала и једно несебично залагање да овај пројекат успе, уложила је госпођа Милена Вукоја - Стаменковић. Тако да се и овим путем захваљујем за њен несебичан рад и труд. Учесници у овом зборнику су били: Драгољуб Јонасковић, Wolfram Frank, Жарко Николић, Милка Welker- Пантић, Миодраг Лукић, Јовица Михајловић, Миодраг Тасић, Милош С. Миличић, Биљана Михајловић, Богица Јевтић, Драган Живковић, Драгана Недовић, Драгица Ђорђић, Душица Трбојевић, Ивана Никодијевић, Латинка Ђорђевић, Лепа Симић, Марија Брадоњић, Марко Ђаловић, Марко Љ. Ружичић, Милета Симић, Милован Веселиновић, Радован Недовић, Сава Гајић- Ивић, Светозар Марковић, Славица Андјелковић, Слађана Сетенчић.

Писцима реч служи да искажу своја осећања, своје виђење света и других људи, да се речима поиграју и дају им ново, пренесено значење. Као камен темељац те неуништиве граћевине налази се – реч матерњег језика која је обележје Сваког народа и непресушни извор са кога се сви, ма где били далеко од родне груде, напајамо и освежавамо.

По завршетку ове године и симирању свих трошкова, ми смо и ове године били веома успешни. На жиро рачуну нас је за следећу годину чекало 1.665,70 франака.

 

2007 година

На годишњој скупштини крајем фебруара 2007 год изабрано је ново преседништво и то: Председник - Живко Марковић, Потпарол - Светозар Марковић, Секретар - Латинка Ђорђевић и чланови: Лепа Симић, Братислав Живуловић, Милка Велкер - Пантић, Горан Ивановић, Биљана Михајловић, Милета Симић, Слађана Сетенчић.

Одмах после одрзане годишње скупштине Удружења, новоизабрани председник мр. Живко Марковић и дотадашњи председник Марко Љ. Ружичић однели су штанпане књиге чланова Удружења у Националну библиотеку у Берн и предали госпођи Катарини Хелфенштајн.

Примили смо и и захвалницу од Националне библиотеке. Уз једну напомену да би публикације наших чланова желели да имају и: Bibliotheque interculturalle de L*Association Livres sans Fontieres - Renens, i Croix - Rouge genovoise Livres du Monde из Женеве.

Тада су однете следеће књиге: Мирис белог босиљка и Далек је пут бели андјеле (Богица Јевтић), Расточена колена, Додир птице, Бунар и Уста реке (Милена Вукоје-Стаменковић), Трагови у времену (Милка Велкер - Пантић), Завири у машту (Сава Гајић - Ивић), На звезданом јастуку (Ивана Никодијевић, Сава Гајић-Ивић и Златомир Боровница), Горки плодови, Пеленов Прах, Сасвим обични дани, Ружичасте наочари, (Миодраг Тасић), Завејани Пути (Милета Симић), Козарачка 39 (Латинка Ђорђевић), На путу истине (Драгољуб Јонашковић), Из душе , Муке срца и Мелем акро стиха (Братислав Живуловић), Jenas Geschichte (Wолфрам Франк), Село моје, мој ђердане, Земља снова, Све моје љубави, Свуда пођи Гнионици дођи, (Марко Љ. Ружичић) Serbian gigolo, Рањени вук, Студио Европа, Судбине (Миодраг Лукић), Карадјордјева Србија, Билтен Никола Тесле ( Живко Марковић), зборници Завештања 2005, 2006. Такоће је наш нови члан Милан Старчевић однео своју књигу Аустроугарски злочини у Србији 1914 -1918. год. Као и књигу Снежане Милановић Трагови беспуцћа.

2007 година биће запамћена по изузетној активности овог удружења. У марту су одржане промоције књига Милке Велкер- Пантић и Жарка Николића. У априлу промоција књиге Милисава Ђурића као и представљање зборника Завештање 2006 код свештеника Владимира Захорца.

Веома активан рад на прикупљању, евидентирању, прекуцавању грађе за објављивање Завештања 2007. Овај обиман посао обавили су Живко Марковић и Латинка Ђорђевић.

Књига је одштампана у заједништву са Књижевним клубом Мирослав Мика Антић из Инђије.

Веома је битно напоменути и несебичан рад и залагање господина Златомира Боровнице, тако да му се овим путем сви из Удружења захваљујемо на несебичном раду и залагању.

У овогодишњем издању Завештања штанпано је 226 песама, 8 прича, 8 приказа књига, 11 афоризама и 4 есеја. У књизи су се придружили као гости, писци из Канаде, Америке, и Србије.

Овогодишња књига Завештања приказана је на Сајму књига у Београду. Његову промоцију је одржала Катарина Костић, председница књижевног клуба *Десанка Максимовић* из Торонта.

Веома нам је драго, што је наш још веома активан члан Миодраг Лукић, успешно стартовао са својим позориштем *ДУГА*. Било је лепих позоришних комада које су изазвале смех и радост код наших људи.

И поред великих трошкова, домаћински смо пословали и ове године, тако да се 2007 година завршила са поприличном сумом на жиро рачуну од 3.053,44 франака.

Учесници Завештања 2007

Бистра Илин-Шечировић, Богица Јевтић, Биљана Михајловић, Варадинка-Вања Милорадовић Душица Трбојевић, Латинка Ђорђевић, Лепа Симић, Марко Љ. Ружичић, Милета М.Симић, Милисав Ђурић, Милован Веселиновић, Радован Недовић, Радомир Васић, Сава Гајић-Ивић, Светозар Марковић, Слађана Сетенчић, Снежана Миловановић, Ђуро Маљковић, Катарина Костић, Љубодраг С. Обрадовић, Миљојко Милојевић, Мирјана Павловић, Снежана Ивковић, Срдјан Бајић, Стојанка Раденовић-Петковић, Живко В. Марковић, Драгољуб Јонасковић, Жарко Николић, Милан Старчевић, Милка Велкер- Пантић, Миодраг Лукић, Миодраг Тасић.

Уредник Мр. Живко Марковић, рецезент Никица Банић, издавац Златомир Боровница, штампа" Мала књига "Нови Сад.

У суботу 10.11.07 u Zürichu (Dübendorf) је одржана промоција Зборника књижевних радова Удружења српских писаца Швајцарске ''ЗАВЕШТАЊА 2007''.

 


М.Р. Живко Марковић - Професор и Преседник УСПШ; Латинка Ђорђевић - Песникиња, Секретар и Благајник; Светозар Марковић - Члан управе, Песник и водитељ програм; Лепа Симић - Песникиња и члан управног одбора; Душица Трбојевић - Песникиња, ''Музички састав'' - ,, БОЕМИ,, који су уз гитаре пратили песнике (са лева на десно).

 


У суботу 10.11.07 у Zürichu (Dübendorf) Одржана промоција
Зборника књижевних радова
Удружења српских писаца Швајцарске

''ЗАВЕШТАЊА 2007''
......................................
Погледајте атмосверу са сусрета!


Специјални гости вечери - музички састав ,,Боеми,,
Све је протекло како се само пожелети може. Еxстра:)
После књижевне вечери уз добру трпезу, и са музиком до краја.
Хвала Свима који су досли да увеличају промоцију.
Са љубављу... Лепа


Латинка Ђорђевић на промоцији са унуком и ћерком

''ЗАВЕШТАЊА 2007''
560 страна.

Уредник; Живко Марковић

Секретар и благајник; Латинка Ђорђевић

Рецезент и лектор; Никица Банић

Издавач;
Книжевни клуб '' Миролав - Мика Антић'' Инђија

За издаваче;
Златомир Боровница

У књизи пишу:

Чланови удружења

- Биљана Михајловић,

-Богица Јефтић,

- Бистра Илин - Шећеровски

- Варадинка Вања Милорадовић

- Душица Трбојевић - Ђукић

- Латинка Ђорђевић

- Лепа Симић

- Марко Љ. Ружичић

- Милета М. Симић

- Милисав Ђурић

- Милован Веселиновић

- Радован Недовић

- Радомир Васић

- Сава Гајић - Ивић

- Светозар Марковић

- Сладјана Сетенчић - Јеремић

- Снежана Милановић

ГОСТИ

- Ђуро Маљковић

- Катарина Костић

- Љубодраг С. Обрадовић

- Миљојко Милојевић

- Мирјана Павловић

- Снежана Ивковић

- Срдјан Бајић

- Стојанка Раденовић - Петковић

ПРОЗА

- Живко Б. Марковић

- Драгољуб Јанашковић

- Жарко Николић

- Милан Старчевић

- Милка Пантић - Велкер

- Миодраг Лукић

- Миодраг Тасић


ИЗ ПРЕДГОВОРА КЊИГЕ

ЈА САМ ПАПИР НА КОМЕ КУЦА СРЦЕ

Написана ријеч траје дуже
од уста која су је изговорила,
и грла из којег је довикнута,
и ушију које су је чуле.
Траје вјечно.

Стефан Немања

 

На радост свих нас, ма где били, појавила се трећа по реду књига Завештања, зборник књижевних радова Удружења српских писаца у Швајцарској. Тако да је за публиковање приспело 257 стваралачких подухвата. Од тога су: 226 песама, 8 прича, 8 приказа књига, 11 афоризама и 4 есеја (огледа). Њих су потписали тридесет два еминентна аутора. Члановима удружења српских писаца у Швајцарској придружили су се као гости "Завештања 2007." сународници из Канаде(5) и Америке(л) и из Србије(2). Књижевни ствараоци из Канаде и Америке су чланови У дружења "Десанка Максимовић" из Торонта, на челу са једним од оснивача и данас председницом Катарином Костић, добитницом више награда за поезију у дијаспори и специјалног признања Академије "Иво Андрић" за књижевно дело писаца из дијаспоре. Посебно се истиче у хуманитарном раду. Тиме даје пример како се отаџбина поносито носи у срцу.

Са посебним задовољством и дубоким уважавањем желим да укажем на изузетно ангажовање у процесу рађања и израстања овог Завештања и на дати допринос председника удружења српских писаца у Швајцарској магистра књижевноисторијских наука Живка Марковића, у научном звању истраживача Института за књижевност и уметност у Београду, професора српског језика и књижевности. Преко двадесет година се Марковић бавио културно-просветним и научним радом у Шапцу, разматрајући проблематику старе српске штампане, махом црквене књиге. За њега се може рећи: "Добар књижевник више вриједи него три љуте војводе и три велика града. Добар војвода може освојити сваки град, а други га може преотети. Књигу нико не може покорити, а многе земље и градове сачувала је књига међу својим тврдим корицама."

Томе треба додати несебични труд осталих учесника овог Завештања, како књижевни, тако и организациони, а пре свих поетесе Латинке Дјордјевић, секретарице Удружења српских писаца у Швајцарској. Сви су они заслужни што се обелоданио овако импресиван годишњак Завештања, који остаје за ишчитавање свима нама, као круна књижевног рада овогодишњих учесника.

Длан је мрежа путева, неко рече, свако оде неким путем. Ми идемо својим, а наш пут је појединачно представљање аутора "Завештања 2007." по азбучном реду.

Никица Банић


2008 година

Како године пролазе, тако и наше Удружење све се више развија и напредује. За нас сада зна готово цео свет. Присутни смо на свим континентима. Са великим похвалама и признањима корачамо даље.

Удружење је у члансво примило нове чланове: Баџовић Миодрага, Маринковић Миомира, Регојевић Радоја, Савановић Мицу, Савић - Туна Милку.

Ова година биће запамћена по одобрењу суфинансирања дела трошкова за реализовање пројекта Зборник радова чланова удружења *ЗАВЕШТАЊА 2008*.

Захтев о суфинансирању поднет је 11.12.2007.године. Министарству за дијаспору, Васе Чарапића 20, Београд, кога је заступао министар мр Милица Чубрило.

Велико залагање председника удружења Живка Марковића уродило је плодом. Радећи на овом пројекту уз помоћ Латинке Ђорђевић одобрн је део трошкова за суфинансирање овог пројекта.

Тако да смо уз помоћ министарства од 1.140.00 евра, реализовали овај пројекат веома успешно. Из штампе је изашла нова књига“ Завештање 2008 „.Ова књига садржи текстове 40 аутора и досад је по броју прилога и најобимнији.

Када је реч о садршају овогодишње књиге, у њој има највише песама, један део из романа Спирала шаха Оскара Фрајзингера, монодрама о Милеви Марић, неколико критичких осврта на књиге и догађаје у вези са нашим односима са Енглезима и прегршт афоризама. Прозни и поетски текстови у овој књизи одликују се тиме што њихови аутори у њима теже ка свакидашњици у људском животу и у поезији, и у свакидашњици - то је поезија реалности, стварности.

Након овог издања, нама је добродошла свака корисна примедба или сугестија која би нам помогла да следећи годишњак буде још бољи.


29.11.2008. године у сали СКД је одржана промоција зборника "Завештање 2008" у издању УДРУЖЕЊА СРПСКИХ ПИСАЦА ШВАЈЦАРСКЕ. Пред препуном салом, коју је публика испунила до последњег места,одржан је и мали концерт деце из чувене сколе "Музичка школа Лазић". Сви су били одушевљени учествовањем ове дивне деце.


Промоцију су увеличали представници *Музичке школе Лазић*
Целовечерњи програм је водио члан управног одбора Светозар Марковић, који је поздравио госте и најавио преседника удружења који је потомпродискутовао о нашем зборнику. Уједно је прочитао све похвале које су пристигле са свих страна и из различитих држава.

У нашем зборнику нису били само учесници из Швајцарске. Зато су похвале стизалеса различитих страна. Готово сви учесници у овој књизи били су присутни и својим су се читањем по једне песме представили драгој публици.

Као знак захвалности на промовисању наших песама и дивне сарадње матице и нас ван ње, ове вечери посебну захвалност указали смо и творцу сајта Љубодрагу Обрадовићу. Прочитана је његова биографија и песма "Бледо лице".

Било је пуно значајних гостију, као што су гости из нашег Конзулата,Отац Мирослав Симјоновић, и многи други који су својим присуством улепшали ово веце. Сви чланови управног одбора били су на свом нивоу и својим радом и трудом учинили све да ово вече протекне у најбољем реду.

На задовољство свих нас и гостију, који су се после главног дела угостили разним закускама приредјеним у њихову част. Остало се до касно и било је незаборано! Поздрављамо и све друге насе колеге по перу који нису били у могућности да буду физички присутни са нама и поделе ову нашу радост. Ми смо били са њима у срцу и души!


Светозар Марковић (први слева), водитељ промоције
са члановима удружења


Латинка Ђорђевић говори на промоцији


Округли сто - Промоција књиге *ЗАВЕШТАЊА 2008*


Са промоције књиге *ЗАВЕШТАЊА 2008*


Сала је била препуна а трпеза богата


Песници и публика


Слика за успомену


Латинка Ђорђевић и Зорица Николић из конзулата СрбијеПублика ужива

Изашла је из штампе књига *ЗАВЕШТАЊА 2008* у издању Удружења српских писаца Швајцарске. Погледајте како изгледају корице књиге, слике аутора чији су радови у књизи објављењи и детаље о УДРУЖЕЊУ СРПСКИХ ПИСАЦА ШВАЈЦАРСКЕ, као и имена аутора чији су радови у књизи објављени!


О УДРУЖЕЊУ СРПСКИХ ПИСАЦА ШВАЈЦАРСКЕ

Удружење Српских писаца Швајцарске основано је у децембру 2003. године. Удружење је регистровано као аполитична организациј а из области културе и сарађује са сличним институцијама и људима добре воље; има свој статут и печат, као и конто у банци. У дружење одржава редовне годишње скупштине, а по потреби и ванредне. Има свој Управни одбор од осам чланова, и председника који се бира међу њима. Први председник био је Јовица Михајловић, други Марко Љ. Ружичић. Данашњи председник Удружења Живко В. Марковић, трећи по реду, изабран је на ту дужност 2007. године. Секретар удружења је Латинка Ђорђевић.

У дружење броји преко 40 чланова, а њих осам су чланови Удружења књижевника Србије. Многи чланови Удружења такође су и чланови других уметничких асоцијација у Швајцарској, Србији или другим земљама. Представљање нових књига својих чланова Удружење обавља у Српском културном друштву у Дибендорфу (Цирих). Сва издања чланова У дружења налазе се у Националној библиотеци Швајцарске у Берну.

Удружење издаје од 2005. године, годишњак књижевних радова СВОЈИХ чланова и њихових ГОСТИЈУ под називом Завештања. Ова књига редовно се представља на Сајму књига у Београду који се одржава последње недеље октобра сваке године. У свом дугорочном програму Удружење је поставило себи циљ да уради лексикон писаца Дијаспоре.


Задња страна - писци 


У КЊИЗИ *ЗАВЕШТАЊА 2008*
СВОЈЕ РАДОВЕ ОБЈАВИЛИ СУ:


1. БАЈИЋ СРЂАН
2. БАЏОВИЋ МИОДРАГ
3. БЕЛОШ СЛАВИЦА
4. БУРОВИЋ КАПЛАН
5. ВЕЛКЕР- ПАНТИЋ МИЛКА
6. ВЕЉОВИЋ-БРАУНШТАЈН ДРАГИЦА
7. ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОВАН
8. ДЕБЕЉАЧКИ ТАЊА
9. ЂОРЂЕВИЋ ЛАТИНКА
10.ЂУРИЋ МИЛИСАВ
11.ИВКОВИЋ СНЕЖАНА
12.ИЛИЋ ВЕРА
13.ИВАНОВИЋ ГОРАН
14.ЈЕВТИЋ БОГИЦА
15.ЈОНАШКОВИЋ ДРАГОЉУБ
16.КОСТИЋ КАТАРИНА
17.ЛУКИЋ МИОДРАГ
18.МАРИНКОВИЋ ДР МИОМИР
19.МАРКОВИЋ СВЕТОЗАР
20.МИЛАНОВИЋ СНЕЖАНА
21.МИЛИЧИЋ МИЛОШ
22.МИХАЈЛОВИЋ БИЉАНА
23.МИЛОРАДОВИЋ ВАРАДИНКА - ВАЊА
24.НЕДОВИЋ РАДОВАН
25.НИКОЛИЋ ЖАРКО
26.ОБРАДОВИЋ ЉУБОДРАГ
27.ПАВЛОВИЋ МИРЈАНА
28.РАДЕНОВИЋ - ПЕТКОВИЋ СТОЈАНКА
29.РЕГОЈЕВИЋ РАДОЈЕ
30 РУЖИЧИЋ МАРКО
31.САВАНОВИЋ МИЋО
32.САВИЋ - ТУНА МИЛКА
33.СЕНТИЋ ЗОРИЦА
34.СИМИЈОНОВИЋ МИРОСЛАВ
35.СИМИЋ ЛЕПА
36.СИМИЋ МИЛЕТА
37.СТАРЧЕВИЋ МИЛАН
38.ТРБОЈЕВИЋ - ЂУКИЋ ДУШИЦАУВОДНА РЕЧ И
ЈОШ ПО КОЈА О АУТОРИМА - Живко Марковић


Овогодишњи зборник поезије и прозе Удружења српских писаца Швајцарске Завештања 2008 садржи текстове четрдесеторице аутора и досад је по броју прилога и најобимнији. За све оне који ће пожелети ову књигу да имају у својим рукама рећи ћемо да се у њој не појављују аутори који се, условно речено, професионално баве књижевним радом, у смислу да им је то основни извор материјалних средстава за егзистенцију, већ заљубљеници у писану реч који писање схватају као свој хоби и добру прилику за заједничко дружење. То је била и једна од побуда да се ова књига појави на светлост дана, уз све друге ниже наведене разлоге. Ако међу овогодишњим ауторима има и оних који се у дужем периоду баве писањем и који су објавили на десетине књига, а има их, онда је то опет реч о оним писцима који од тог свог рада нису имали неку знатнију финансијску корист да би могли од ње да живе, или су њихове животне околности учиниле да крајњи исход буде исти.

У књиготвораштву на српском језику данас влада велика хиперпродукција, уз мноштво скрибоманије која је производ демократског друштва. Данас може свако да изда књигу ако има новац. Мноштво писаног материјала чији га аутори сматрају да је то стваралаштво није ни на нивоу осредњости, и не би могло добити прелазну оцену мерено критичким књижевним параметром, па ипак – штампа се. Можда много књига не би требало у јавности ни да се појављује, све су чешће констатације и захтеви оних који за себе држе да припадају елити српске критичке мисли, али – упркос тешкој кушњи – оне се не могу мимоићи у стварности, јер су део самог живота. И што је најважније – многе од њих имају своје читаоце. Своје верне читаоце који с нестрпљењем очекују свако издање има и годишњак Завештања. И ова књига није свакодневна по времену излажења, већ свакогодишња.

Без обзира на различита, често супротна, мишљења о повећаном броју библиографских јединица у нашем издаваштву, односно – појави бројних публикација без критичке оцене, књиге – попут Завештања - на које се скреће пажња у овом кратком осврту треба да се штампају из неколиких, не тако неважних разлога.

Прво, на промоцијама споменутих књига понекад је више посетилаца него на представљању неког издања изузетне књижевне вредности и препознатљиве и аутентичне поетике. Друго, књижна продукција у српском народу није ни приближно на завидном нивоу ако је упоређујемо са бројем издатих публикација у западноевропским земљама, па и са многим другим, а о томе колико је појединаца у њему неписмених или полуписмених, то да и не спомињемо. Треће, издања у српској дијаспори су малобројна, па свака нова књига представља прворазредан догађај у средини која ју је изнедрила; затим, та публикација улази у књижни фонд земље домаћина и тако подиже статистички културни код српског народа, што није безначајно ако се имају на уму, за тако нешто, многобројни примери у нашој културној историји, - да само наведемо то да је, на пример, пре 144 године, седмично излазио лист на српском (ћирилицом) и француском језику у Женеви Слобода, кад је у Швајцарској једва било стотињак Срба; данас је лепо погледати у библиографски статистички годишњак из 19. века и видети да смо били први словенски народ, после Руса, који је имао своје новине и то још у периоду кад Србија није била самостална држава.

Дакле, сваки допринос на том пољу је крупан, ма о ком се времену ради. Четврто, боље је окупити се око књиге и провести неколико часова у разговору о њеној садржини него седети уз ТВ или у кафани водити јалове политичке дискусије. И најважније, а не и последње, нарочито кад је реч о публикацијама које се издају у дијаспори, а није безначајно ни за оне у матици, свака књига која се штампа на ћирилици двоструко је вредна – као текст ма какав да је и без обзира на његову провинијенцију и као ратник у одбрани српског етничког писма.

Кад је реч о садржају овогодишње књиге, у њој има највише песама, монодрама о Милеви Марић, неколико критичких осврта на књиге и догађаје у вези са нашим односима са Енглезима и пргршт афоризама. Прозни и поетски текстови у овој књизи одликују се тиме што њихови аутори у њима теже ка свакидашњици у људском животу, и поезији у свакидашњици – то је поезија реалности, стварности. Али, то не значи да је без вредности и да не може да одушеви. И обичан човек је, као и поет – тврди Милош Црњански – пун неслућених мисли, неслућених осећања, и неслућених, прећутаних доживљаја. Уводној речи припада и по која реч уредника издања о сваком аутору, а не и о сваком њиховом прилогу, из свог угла, угла пажљивог читаоца. Након појаве овог издања, нама је добродошла свака корисна примедба или сугестија која би нам помогла да следећи годишњак буде још бољи. Око сваке књиге треба много труда и љубави, зна то сваки аутор, а око овако обимне публикације још кудикамо више, па и неке ситније правописно-граматичке грешке можда су промакле, без обзира на то што је приређивач неколико пута пражљиво ишчитавао све текстове овога издања.

Појављивање текстова у књизи иде по азбучном реду аутора, јер је то најмеродавнији начин да се избегну сви евентуални неспоразуми, којих досад у нашој пракси нисмо имали, али – могућни су с обзиром на различитост карактера сваког појединца.*

Живко Марковић

У овој 2008. години послали смо још један пројекат за суфинансирање дела трошкова пројекта „Завештање 2009“, одговор очекујемо.

Поред ангажовања на издавању нашег „Завештања 2008“ било је и других активности. Промоције књига, чланова Удрушења, приказивања књиге Завештња на Сајму књига у Београду. Његову промоцију одржао је Миодраг Лукић. Ове године издали смо нове чланске књижице, захвалнице за допринос у раду и представљању писане речи у Дијаспори а поводом пет година постојања и плодоносног рада.

Не треба заборавити песничко вече посвећено Косову које је одржано у црквеним просторијам Успенија пресвете Богородице у циришком Швамедингену. Идеја је потекла из Србије, тачније од господина Љубодрага Обрадовића, песника из Крушевца. Он је кренуо са овим пројектом под називом „За мирис Божура“. Тако да је на неки начин своју жељу да све песнике прикупи на једно место овом својом замисли, на неки начин веома успешно пројектовао. Физички нисмо били заједно, али виртуално сви смо били на једном месту са једним циљем. Тако да се овим путем захваљујемо господину Љубодрагу Обрадовићу и за сва промовисња наших стваралаштва која нам је он омогућио на свом веома гледаном сајту поезије www.poezijascg.com

Прота др. Мирослав Симјоновић наш драги духовни вођа предводио је „Богородичин хор“ и бираним речима обратио љубитељима писане речи. Светозар Марковић је водио ово вече , а учествовали су песници: Богица Јевтић, Милета Симић, Лепа Симић, Биљана Михајловић, Снежана Милановић, Слађана Сетенчић, Латинка Ђорђевић , Живко Марковић, а млади глумац позоришта „Дуга“ Стефан Ђукић читао је стихове Миодрага Лукића.

Читани су стихови и песника из Србије: Љубодрага Обрадовића, Миљојка Милојевића, Невенке Алиспахић и других писаца. Било је и суза на дивним и осећајним песмама Лепе Симић и Богице Јевтић. Песме су упозориле светске силе на неправду коју чине и апеловали на Србе да увек и на сваком месту говоре истину о територији која је отета силом и диктатом светских моћника.

Запажена је и промоција књига Богице Јевтић у Снгалену. Новац од продаје својих књига те вечери поклонила је деци на Косову.

Све у свему, 2008. година је била плодоносна и успешна, тако да је завршавамо са позитивним салдом на жиро рачуну, што нам омогућује да идуће 2009. године кренемо у нове победе и све бољи рад, са све бољим ентузијазмом за књижевним стварењем.

Да би смо све ово постигли ( наравно увек може боље, тога смо свесни) помогли су нам несебично чланови: Лепа Симић, која је својим актвностима доприносила брзој реализацији задатака удрузења. Истакли су се и Светозар Марковић и Милован Веселиновић, као и нови члан Милан Старчевић.

Овим путем би се захвалила на подршци и помоћи око обавештавања јавности о свим догађајима који су се дешавали у нашем Удружењу, господи која је радила на коментарисању нашег постојања у Новостима, Куриру, Вестима, Огласу и Светионику, позоришту "Дуга". Поготову репортерима Милану Шмитрану, Анђелки Красојевић, Милки Кајганић, као и Конзуларним пресатавницима у Цириху који су увек били присутни и пропратили рад нашег Удружења.

За бољи рад, за неко ново сутра и радост у нашем опстајању и гајању наше српске речи, велики поздрав од свих чланова Удружења српских писаца Швајцарске, у Цириху

Са вама идемо у нове успехе.

И скоро на самом крају, напомена да се за наредну годину планирају следеће методи рада:

- састанци и предавања о књижевности
- обрада наших песама
- промоција књига наших чланова
- расписивање конкурса за најбољи књижевни рад
- слање наших чланова у градове ван Швајцарске да промовису наше Удружење
- Сарадња са свим писцима света
- организовање и дружење са другим Удружењима ван Цириха
- гостовање наших писаца из отаџбине
- наставак званичне регистрације нашег Удружења и примање нових чланова


Поготову и никако, не смемо да заборавимо Министарство за дијаспору и њихову помоћ око реализације нашег пројекта "Завештања 2007". Министарсву Дијаспоре дугујемо посебну захвалност, уз наду да ће и следећи пројекат за 2009. годину такође бити одобрен.

И да, у сваком случају објавићемо у току 2009. године зборник *ЗАВЕШТАЊА 2009*, а у плану је и једна двојезична књига.

 


Ваша Латинка Ђорђевић