МОМЕНАТ

У моменту загасном,
наслоњен на литице светлосиве,
дрхти блед,
загледан у неповрат.

Малочас је испод букве
изустио збогом,
жедно чекајући слободу,
а сад, знојећи се,
тоне у ништавило.

Самоћа ће очи да му ископа
поготком у слабине
и крупне капи суза
има да га потопе, слути.
А птица пролете и запева.
Засветли очекивано кајање,
па неста.

У моменту бледом и бедном,
стао је и сам блед и бедан,
уз девојку
и прекинуо са собом.
А кад се окренуо, видео је
да му је сапутница опсена.

Проклео је све
и будућност и младост и љубав,
а испало је да је живот проклео њега.

© Љубодраг Обрадовић